VEEL GESTELDE VRAGEN OVER HET NIEUWE GYMNASIUM

Het nieuwe gymnasium op Pantarijn is meer dan atheneum met klassieke talen. Wij bieden uitdagend onderwijs voor leerlingen met een brede interesse en onderzoekende houding, die meer uitdaging aan kunnen, willen en ook nodig hebben. Daarbij spelen de specifieke behoeftes van leerlingen met begaafdheidskenmerken een belangrijke rol. We steken in op een brede ontwikkeling, zowel cognitief als op het gebied van vaardigheden.

Hoe ziet het onderwijs op het Nieuwe Gymnasium eruit?

Je krijgt cognitief uitdagende vakken:

Grieks en Latijn
Vakken die samenwerken in leergebieden:

  • science
  • natuur & gezondheid
  • kunst
  • moderne vreemde talen

Compacte en verrijkte lesstof

Veel aandacht voor onderzoekend en samenwerkend leren: Het vak PNG (Project Nieuw Gymnasium) biedt verbredende en verdiepende projecten gericht op het ontwikkelen van de vaardigheden projectplanning, samenwerken, onderzoeken, problemen oplossen, creatief denken en reflecteren. Daarbij is de centrale vraag: ‘wat leer ik hiervan over mijzelf en mijn aanpak?’

Bij verschillende vakken werk je samen met klasgenoten en doe je regelmatig een eigen onderzoek.

Er is aandacht voor de behoeftes van leerlingen met begaafdheidskenmerken, zowel in het mentoraat als de vaklessen.

Wat biedt het Nieuwe Gymnasium voor (hoog)begaafde leerlingen?

De reguliere vakken dagen de leerlingen op cognitief vlak goed uit.

Compacten en verrijken: meerdere vakken ontwikkelen verrijkend materiaal. Begaafde leerlingen kunnen hiermee aan de slag, omdat het reguliere programma compacter wordt aangeboden.

Maatwerk is mogelijk.

Verbredende en verdiepende projecten waar ruimte is voor de eigen ontwikkeling en het zelfregulerend vermogen van leerlingen.

Deskundigheid op het gebied van hoogbegaafdheid bij de mentoren van 1,2 en 3 gymnasium. De mentoren zijn in staat tot signaleren en weten welke begeleiding passend is voor leerlingen met begaafdheidskenmerken.

Meerdere docenten van het nieuwe gymnasium hebben een scholing van het CBO (Centrum voor Begaafdheidsonderzoek) gehad over hoogbegaafdheid.

Peergroep PantaBrein: met een groep gelijkgestemden praten de leerlingen over school, vrienden en het zijnsluik van leerlingen met (hoog)begaafdheidskenmerken. Er is eveneens aandacht voor talentontwikkeling en het inzetten van executieve functies. Het is een gezamenlijke en vertrouwelijke ontdekkingstocht naar op welke manier jij intelligent bent, wat voor jou de beste manier van leren is, wat de bron van jouw motivatie is en wat voor jou belangrijk is. Deze peergroep richt zich niet uitsluitend op gymnasiumleerlingen, maar ook op leerlingen met (hoog)begaafdheidskenmerken uit andere afdelingen.

Wat is het verschil tussen het Nieuwe Gymnasium en de Xtra Academie?

Het Nieuwe Gymnasium biedt gymnasiumleerlingen een volledige onderwijsstroom, waarbij de didactiek gericht is op een brede ontwikkeling, zowel cognitief als op het gebied van vaardigheden (zie ook: Hoe ziet het onderwijs op het nieuwe gymnasium eruit?).

De Xtra Academie richt zich op Havo- en VWO- leerlingen die naast het reguliere onderwijs in de HV-klassen extra uitdaging zoeken. Het bestaat uit twee aanvullende vakken, Science en Wereldburgerschap, die gezien moeten worden als verbreding van het bestaande vakkenpakket. De Xtra Academie is een pilot die in schooljaar 2021-2022 start in 2HV. Het gaat om drie lesuren in de week, die in plaats komen van de twee PQ-uren en één lesuur van de moderne vreemde talen. Als de pilot succesvol blijkt, wordt de Xtra Academie uitgebreid naar leerjaar 1 en leerjaar 3 van HV.

Wat heb ik aan Grieks en Latijn?

Heel veel! Kennismaking met de klassieke Oudheid verruimt je blik. Bij Grieks en Latijn verdiep je je namelijk in de taal en cultuur van de oude Grieken en Romeinen. Omdat deze talen niet meer gesproken of geschreven worden, zijn ze heel anders dan de moderne vreemde talen. Je bent vooral aan het puzzelen met taal. Dat is leuk en uitdagend. Bij het vertalen train je je doorzettingsvermogen, leer je analyseren en verbanden leggen. Je verzint creatieve oplossingen om het gekke Grieks en lastige Latijn in begrijpelijk Nederlands om te zetten. Daarmee ontwikkel je taalgevoel en academische vaardigheden waar je in je vervolgstudie en de rest van je leven veel profijt van hebt.

Ik heb dyslexie. Kan ik dan wel naar het Gymnasium?

Ja, ook op het gymnasium zitten leerlingen met dyslexie. Grieks en Latijn zijn anders dan moderne vreemde talen, omdat ze niet meer gesproken of geschreven worden. Je bent dus ook niet bezig met schrijfvaardigheid of spelling. Het leestempo ligt ook lager. De nadruk ligt op het analyseren van vormen, het zoeken van verbanden en het vertalen van het Grieks/Latijn naar het Nederlands. Het blijven wel talen, dus woorden en grammatica leren vormen een belangrijk onderdeel van de vakken. Wees je ervan bewust dat je bij het Nieuwe Gymnasium op je lesrooster minder lestijd hebt voor de moderne vreemde talen dan je bij een HV-klas zou hebben. Dat betekent dat het tempo bij de moderne vreemde talen op het gymnasium hoger ligt. Voor meer informatie over het dyslexieprotocol kun je terecht bij de zorg/ondersteuning.  

Heb je een vraag over Het Nieuwe Gymnasium? Stel hem hier!

Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?